De stichting en de mensen.

Stichting Hannekemaaierspad is een organisatie van vrijwilligers. De vrijwillgers zijn mensen met zeer veel ervaring in het wandelen en het ontwikkelen van wandelroutes. Deze kennis en ervaring worden benut vanaf het ontstaan van de wandelroute, in de keuze van het traject tot het formaat van het wandelboekje.

De stichting en haar doelen.

De stichting vindt het belangrijk dat cultuurhistorische paden blijven bestaan. Deze meestal onverharde paden dreigen in rap tempo te verdwijnen. De stichting beijvert zich om deze paden op te sporen. Verharding van eeuwenoude zandwegen wordt onderkend als een reëel knelpunt. Waar mogelijk behartigt de stichting het belang van deze paden. Door hen op te nemen in nieuw ontwikkelde wandelroutes, neemt de bekendheid toe en worden de paden steeds meer belopen. Daarmee houden ze zichzelf in stand. De ontwikkelde routes dragen dan ook bij tot het gebruik van de genoemde paden, zodat voortbestaan en onderhoud meer gewaarborgd blijft.

De stichting en haar methode.

Het ontwikkelen van wandelroutes vraagt een grote zorgvuldigheid, met name als het gaat om een themaroute zoals het Hannekemaaierspad. Het gaat hierbij ondermeer om het uitzetten van het traject en het inventariseren van knelpunten onderweg, zoals veranderingen in de infrastructuur van de hoofdwegen. Daarna wordt de route beschreven en nagelopen. Dan volgen nog redactionele aanpassingen van de routebeschrijving.

De stichting en haar plannen.

De stichting gaat in de toekomst meer routes van het Hannekemaaierspad uitwerken. Er wordt aangesloten op bestaande trajecten Bourtange - Bakkeveen en Bakkeveen - Lemmer door uitbreidingen in Noord-Nederland aan de ene kant en naar Duitsland aan de andere kant. Mogelijk andere routes die ontwikkeld gaan worden, zijn grotendeels bepaald door de sterk variërende plaats van herkomst en bestemming en slecht toegankelijke veen(moeras)gebieden. Een deel van de maaiers ging eerst aan de slag als veenarbeider voordat men verder trok naar de maaigebieden. Ook dit is mede een oorzaak van meerdere routes van Duitsland naar Nederland. Daarnaast doet de stichting veel onderzoek naar routes, verzamelpunten en bezienswaardigheden rondom het thema Hannekemaaiers.