Neurhede - Bakkeveen 105 km

Neurhede - Bakkeveen 105 km

vaart
Het traject van Bourtange naar Bakkeveen begint en eindigt met een Poepenkruis. Dit is een kruis langs de kant van de weg, waar mogelijk een Hannekemaaier overleden is. Bourtange was in verhouding een kleine grenspost voor Hannekemaaiers.

De vesting Bourtange ligt er nog grotendeels onveranderd bij. De weg naar en van Bourtange is eeuwenoud. Het daarop volgend veengebied, rondom Stadskanaal, is van recenter datum. Een deel van de verveners uit dat gebied gingen later in het seizoen gras maaien.

2de druk verschenen 2012
vaart
Wijzigingen in route per 1 januari 2019, 3de druk

In deze route zijn veel openbare paden onttrokken aan het wegennet.

De wijzigingen zijn opgenomen in een erratum. Download pdf. Wijzigingen

Wijzigingen in route per 1 januari 2013, 2de druk

waterschapsleiding is een brede sloot

Etappe 5.

Regel 5.
Ga brug over.

Regel 10
Deze landweg is aan het eind afgesloten met ketting en “”verboden toegang””. Alternatief is : In het bos rechtsaf naar asfaltweg. Asfaltweg links tot kruising. Deze recht over steken, naar Krommewijk.

Wijzigingen in route per 1 januari 2009, 1ste druk

N.B. Ter plaatse wijkt de rode routelijn op het kaartje dus ook af.

Kaart 2: Bourtangerkanaal - Lieftingsbroek

Regel 15 Overstap is vervangen door een klaphek.

Kaart 9: Kalkamperweg - Anderen

Regel 1 t/m 5 wijzigen in:

Steek via de nieuwe brug de N34 over en ga rechtsaf. Ga na ca. 100 m linksaf de spoordijk op.

Kaart 14: Paddestoel 21631 - Westervelde

Laatste 2 regels wijzigen in: Steek de drukke asfaltweg over en ga na het bosje rechtsaf een landweg in. Deze volgen tot de straatweg. Linksaf gaan en in Westervelde op splitsing rechts aanhouden. Doorlopen tot in bocht naar rechts.

Kaart 15: Westervelde - Een

Eerste twee regels komen te vervallen.

Kaart 16: Een - Een-West

Tekstwijziging:

Ga linksaf de Vennootsweg in en volg deze tot aan kruising met brede asfaltweg (Hoofdweg).

Kaart 18: Etappe Bakkeveenseduinen - Beakendyk

Sinds januari 2007 is een deel van het bos in de Bakkeveense duinen gekapt.

De route is daar met enige moeite nog te volgen, maar wordt doorsneden door enorme karrensporen.

Overigens is het zicht nu enorm vergroot waardoor de oriëntatie prima werkt. Het plan is om de "duinen" weer wat terug te krijgen.