De Hannekemaaiers hebben gebruik gemaakt kwamen via verschillende routes naar Nederland. Het Hannekemaaierspad is een netwerk gebaseerd op de paden die Hannekemaaiers in de loop der eeuwen hebben gelopen. Het traject Bourtange - Bakkeveen is een 94 km lange meerdaagse trektocht. Een groot deel van de wandeling gaat over Drentse bodem. Het traject Bakkeveen - Lemmer is 72 km lang.

 

De Hannekemaaiers waren trekarbeiders uit verschillende delen van Noord-Duitsland die in het voorjaar naar Nederland liepen om daar gras bij boeren te gaan maaien. In het najaar liepen ze weer terug naar huis.

De paden die zij namen lagen op de hoger gelegen zandruggen. De uitgestrekte veen- en moerasgebieden zorgde er voor dat men soms flink om moest lopen om op de plaats van betemming te geraken. Hierdoor was er dus een heel netwerk van paden ontstaan die door de trekarbeiders werden gebruikt. In Nederland werd ook met de trekschuit gereisd.

 

Omdat het reizen in die tijd nogal eens gevaarlijk kon zijn, reisden de Hannekemaaiers in groepen. Afhankelijk van het moment van reizen kon een groep bestaan uit trekarbeiders (Hollandgangers) met verschillende beroepen. Om in groepen te kunnen reizen had men verzamelpunten afgesproken. Dit waren bijzondere, duidelijk herkenbare plaatsen, zoals een oude eik, een grote steen of een brug. Onderweg waren vaak vaste plaatsen voor het eten en slapen.

 

Natuurlijk gebeurde door al die jaren heen onderweg wel het een en ander. Vooral op de terugweg bezweken, de soms uitgeputte arbeiders, nogal eens. Er zijn meerdere meldingen van moorddadige overvallen. Ook berovingen binnen de eigen groep kwam voor. De laatste doodstraf met zwaard betrof een overval op trekarbeiders. Veel van deze incidenten zijn aanleiding geweest tot gedenktekens op de plek des onheils. Vele hiervan zijn nu nog aanwezig.

 

Nu de laatste groep trekarbeiders langzamerhand begint uit te sterven, ontstaat er ook in Duitsland meer aandacht en meer respect voor deze groep. Dit heeft geleid tot o.a. standbeelden, aandacht in musea en de nodige publicaties. Naast de paden zijn dus ook de bovengenoemde sporen van toen en nu ingrediƫnten voor het Hannekemaaierspad.

Het Hannekemaaierspad is zoveel mogelijk een reconstructie van de routes die de Hannekemaaiers vanaf de 17de eeuw gevolgd hebben. Daarnaast leidt het Hannekemaaierspad u ook langs bezienswaardigheden zoals hierboven genoemd. In mindere mate zijn zaken die een directe relatie hebben met de Hannekemaaiers, zoals het werken in het veen, opgenomen in het Hannekemaaierspad. Zo gaat het pad een stukje door ontgonnen veengebieden. Sommige historische paden in de routes zijn nu belangrijke doorgaande wegen en doen aan niets meer herinneren aan de paden die de Hannekemaaiers hebben gelopen. In het Hannekemaaierspad is in deze situatie gekozen voor alternatieven, waarbij de omgeving (sfeer) zo goed mogelijk wordt benaderd. U kunt hierbij denken aan oude landschappen, zandpaden, oude boerderijen, kerken en schansen.

Email: contact@stichtinghannekemaaierspad.nl